Algemene Verkoopsvoorwaarden

(versie: 1.0 | Datum: 21 januari 2015)

PERSOONLIJKE GEGEVENS

ART MATERIALS JANNE informeert u dat uw persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en alle andere gegevens voor ART MATERIALS JANNE bestemd zijn, die verantwoordelijk is voor de verwerking en opslag ervan. Persoonlijke gegevens worden voor administratieve en commerciële doeleinden verzameld. Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer in België, onder documentnummer HM 003002310.

Daarnaast beschikt u over het recht op correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Contact: E-mail:info@artmaterialsjanne.com

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Toegang tot de website.

ART MATERIALS JANNE streeft naar een voortdurend toegankelijkheid van deze website, zonder enige verplichting om daarin te slagen, echter. Er wordt verduidelijkt dat de website onderbroken kan worden voor redenen van onderhoud, updates, en voor elke andere reden, met name van technische aard. ART MATERIALS JANNE is op geen enkele manier aansprakelijk voor deze onderbrekingen, en voor de gevolgen die er voor de gebruiker kunnen uit voortvloeien.

ART MATERIALS JANNE kan niet garanderen dat de op de website afgebeelde kleuren precies dezelfde zijn, als deze van de verven, garens en andere producten, omdat verschillende factoren, waaronder de kwaliteit van de kleurweergave van uw computer, daarin een rol spelen. De inhoud van de website (zoals eigen logo’s, foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten…) zijn het exclusieve eigendom van ART MATERIALS JANNE. In overeenstemming met de wet stemt elke, niet uitdrukkelijk toegestane voorstelling, reproductie, of elk gebruik voor enig ander doel dan strikt privé, op welke wijze dan ook, overeen met vervalsing, hetgeen strafbaar is voor de wet.

LEVERINGEN

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website van www.artmaterialsjanne.com en op elke andere vorm van verkoop van Art Materials Janne en maken integraal deel uit van de overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Art Materials Janne. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper. Klachten betreffende de goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. Onze leveringen zijn op voorhand betaalbaar. Wij leveren met productgarantie.

RECHT VAN TERUGGAVE

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt u van tenminste 14 kalenderdagen waarbinnen u de overeenkomst kan herroepen. U kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Onverminderd de bepalingen van artikel 48§2 kunnen aan de consument, voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht, slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden. Teruggegeven goederen dienen in originele staat en verpakking te zijn.